Om Stordastraum

Produktet Stordastraum er eit konkurransedyktig produkt frå Haugaland Kraft. Haugaland Kraft har som mål å alltid tilby eit av dei 5 billigaste straumprodukta i landet. Du betaler det same som me kjøper straumen for + 39,- i månaden. I tillegg kjem eit påslag på 1,7 øre/kWh som inkluderer lovpålagte elsertifikatkostnadar. Månadleg beløp føreset e-faktura og avtalegiro (utan e-faktura og avtalegiro er prisen 49,-). Lokal nettleige og statlege avgifter kjem i tillegg.

Ynskjer du Stordastraum?

Alt du treng å gjere då er å fylle inn informasjonen nedanfor og sende inn, så ordnar me resten.